tisdag 25 augusti 2015

OxyFlush!

Om det är någon produkt som mitt hjärta klappar extra för så är det Oxyflusch. Den är ovärderlig om man lider av förstoppning eller som i mitt fall, bara viljan att rena tarmen. Jag är helt säker på att ohälsa kommer från tarmen så den bör vi sköta om. Den löser upp allt tarminnehåll och renar ur från gammalt plack i tarmfickor och tarmväggar. Oxyflush renar genom att syresätta tarmsystemet, tarminnehållet luckras då upp och omvandlas till vatten som lätt kan lämna kroppen, svårare än så är det inte. Har man även problem med Candida dödas den då den inte tål syre!
Jag har alltid älskat att rena bort allt som inte hör hemma i min kropp. Men jag har även rensat själen så jag kan fullt leva ett liv i kärlek, glädje och meningsfullhet. All trauma, blockeringar, känslor, situationer men även elaka handlingar och ord från gamla vänner och bekanta pga deras avundsjuka och missunnsamhet har jag renat bort. Även mitt hem har "städats" i energin! Att mår bra handlar inte bara om att den fysiska kroppen får sitt, utan lika mycket att Du bearbetar ditt inre. Och när det inre mår bra så kan man verkligen känna hur energien flödar igenom hela kroppen, det är ren och sann lycka!
Kärlek <3

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar